5G-critici die als Coronomafkezen worden weggezet

In april 2020 zijn er enkele zendmasten in Nederland in vlammen opgegaan. Hierbij kwamen allerlei geluiden los vanuit de media. Er ontstond al snel een beeld van rare mensen die dachten dat Corona werd veroorzaakt door 5G en daardoor maar zendmasten in de hens gingen steken.

Er circuleren allerlei verhalen op internet. Ikzelf ben meer een aanhanger van het voorzorgprincipe bij twijfel: aangezien er uitermate veel onderzoek is verricht door wetenschappers over de hele wereld, die daarbij waarschuwen voor het zomaar uitrollen van 5G, zou ik dat zeker niet zomaar doen. Als daarbij de overheid en haar instellingen (RIVM, Agentschap Telecom (1)) stelt dat het allemaal veilig is omdat de huid niet wordt opgewarmd, en er verder niets te vrezen valt, dan kan ik me voorstellen dat het wat kwaad bloed zet bij menigeen.

De burger heeft geen enkele mogelijkheid om iets te doen tegen het plaatsen van dit soort zendmasten omdat de gemeenten buiten spel zijn gezet in deze omdat de landelijke overheid met haar commerciële partners als KPN, T-Mobile en Vodafone dat samen hebben afgesproken, waarbij de miljoenen euro’s het lijmmiddel zijn.

Dus, daar zit je dan als burger te kijken naar hoe een 5G-zendmast tegenover je huis wordt geplaatst, wetende dat er veel wetenschappers zijn die allerlei ongunstige effecten op het lichaam hebben aangetoond, en je kunt niets doen. Ik kan me dan voorstellen dat sommige mensen dan uit een soort van frustratie en wanhoop zo’n mast in brand steken. Niet dat ik het goedkeur natuurlijk, maar de onzuiverheid van de situatie kan rare dingen doen met mensen.

Ik weet niet hoe die 5G-mastjes allemaal worden geplaatst. In een plaats als Wuhan zijn er minstens 10.000 geplaatst (2), maar er zullen ook de nodige mastjes vastgemaakt worden aan reeds bestaande opstelplaatsen van GSM, UMTS en 4G-masten. Als je dan die 5G-masten zou willen vernietigen, wordt het al snel lastig, zonder ook de andere masten om zeep te brengen, en dan krijg je van die situaties dat hulpdiensten niet beschikbaar zouden kunnen zijn voor mensen.

Het is al met al een vrij ongelukkige situatie en ik kan me voorstellen dat telecombedrijven als KPN, T-Mobile en Vodafone er ook niet blij mee zijn, en het liefst alle kritiek op 5G willen afschieten en daarbij maar wat graag gebruik maken van het idee dat alle kritiek op 5G afkomstig is van mensen die denken dat het coronovirus gemaakt is door 5G. Het zou erg fijn als de overheid en de media (die er veelal ook belang bij hebben als mensen sneller internet hebben, die ook de nodige reclame-inkomsten hebben door de telecomindustrie, en al hun apparaten) meer serieus het debat aan zouden gaan met de mensen die kritiek hebben op 5G, waarbij aandacht wordt geschonken aan de wetenschappelijke onderzoeken die gewoon kant-en-klaar liggen te wachten om besproken te worden.

Coronavirus en 5G – Voor alle zekerheid even uitzetten, zou ik zeggen

In deze tijd waarin veel mensen overlijden ten gevolge van het coronavirus, is het wijs om alle mogelijke factoren die een rol zouden kunnen spelen bij het verzwakken van het immuunsysteem van mensen uit te schakelen. Op internet is er een beweging die linken legt tussen het covid-19 virus en 5G.

Je kunt daar op verschillende manieren over denken. De meest extreme variant stelt dat 5G is uitgerold en vervolgens is er een virus losgelaten dat vooral in 5G-gebieden veel slachtoffers maakt. Een mildere variant, die mij meer aanspreekt, is dat de extreem gepulste microgolfstraling van 5G zeker niet bevorderlijk is voor het sterken van het immuunsysteem van mensen wiens lichaam gewikkeld is in een strijd met dit virus.

Immuunsysteem wordt er
niet sterker op met 5G (6)

Als je een artikel leest op ‘The Microwave Factor (1) dan ontdek je dat er wel een aantal eigenaardigheden zijn. Zo zouden er in de stad Wuhan maar liefst 10.000 5G-zendmasten zijn geplaatst, zie dit stukje uit een artikel van oktober 2019

At present, Wuhan is seizing major developmental opportunities in 5G commercialization, with the construction of a national first-class 5G network as a guide, with the development of a national first-class 5G industry as the main body….

…Wuhan City has fully implemented the “Wuhan 5G Base Station Planning and Construction Implementation Plan,” with an extraordinary policy effort, to guide and support basic telecommunications companies and China Tower Corporation to accelerate the construction of 5G networks. This year and next, Wuhan will build more than 20,000 5G base stations, form a 5G basic network with leading scale, first-class quality, and strong demonstration to ensure full coverage of the 5G network in the city and be at the leading level among similar cities in the country. (2)

In Italië is het niet veel beter. In de provincie Lombardije is er veel 5G uitgerold, waarbij Milaan de koploper lijkt te zijn in deze nieuwe ‘technologie’. Lees een stukje mee hierover:

We definitely wanted to invest in order to not, for once, not just try the technology in a lab but bring it to life and bring it to the field, to people, realizing basically what we now call the open lab for 5G in the city…. Milan was giving us the opportunity to deliver tests and develop new applications across all sectors. We’re working with 38 partners and we are developing 41 plus use cases, actually we are almost close to 50, investing 90 million Euro to achieve, not only 90% of the services, plus 80% of the population coverage in order to have that theater to work on…. But one thing was in common to all the partners… to understand what 5G would bring, not only to their own business, but to society in general. So we had the hospital, we have hospitals in the partnership… (3)

Voor al degenen die nog denken dat 5G door alle wetenschappers wordt omarmd, is het toch wijs om je te realiseren dat er vele duizenden wetenschappelijke artikelen zijn geschreven die erop wijzen dat de gepulseerde straling (3G, 4G, Wifi e.d.) allerlei ongewenste effecten heeft op de cellen van mensen, dieren en planten. Je kunt een blik werpen op de informatiemap 5G en gezondheid welke aan alle Nederlandse gemeenten is gestuurd voor meer achtergrond (4). Voor nu een citaat van een biochemie professor uit de VS, prof. dr. Martin Pall:

Putting in tens of millions of 5G antennae without a single biological test of safety has got to be about the stupidest idea anyone has had in the history of the world (1)

Ook in Zuid-Korea zijn er al veel steden die voorzien zijn van 5G-masten, maar het coronavirus houdt zeker niet alleen huis in gebieden waar al veel 5G-straling is. In Iran is de 5G-dichtheid nog beperkt (5) en daar zijn ook veel slachtoffers. Ook in Nederland, België en Frankrijk valt het nog mee met deze 5G-concentratie.

CONCLUSIE
Gezien de grote zorgen van een aanzienlijke schare aan wetenschappers rondom de effecten van 5G op ons lichaam en daarmee op ons immuunsysteem, lijkt het me wijs om in gebieden waar mensen al hun krachten nodig hebben, de 5G-masten per onmiddelijk uit te schakelen. Als je een hele bevolking kunt binnenhouden om het virus te bestrijden, dan is het uitschakelen van 5G-netwerken toch een logische stap om het volk niet onnodig bloot te stellen aan mogelijke immuunsysteem-aantastende 5G-stralingsexperimenten.

NOTEN
(1) https://emfrefugee.blogspot.com/2020/02/the-emperors-new-virus-china-5g-and.html
(2) http://www.cac.gov.cn/2019-10/11/c_1572323542730292.htm (dit is een Chinese tekst, je zou hem via google translate kunnen vertalen. Het betreft voetnoet 44 van voetnoot 1).
(3) https://www.telecomtv.com/content/5g/how-vodafone-italy-turned-milan-into-an-extensive-5g-testbed-35721/
(4) https://letstalkabouttech.nl/2019/12/informatiemap-5g-en-gezondheid-voor-gemeenten/
(5) https://www.lifewire.com/5g-availability-world-4156244
(6) De afbeelding is afkomstig van een artikel van the Huffingtonpost uit 2013 (link)

T-Mobile dringt Nederland 5G op en is er nog trots op ook

We leven in een bizarre tijd. Terwijl wetenschappers over de hele wereld alarmerende onderzoeken publiceren over de effecten van reeds bestaande 3G, 4G en wifi-netwerken, zijn er bedrijven zoals T-Mobile die schaamteloos hun financiële honger willen stillen ten koste van al die Nederlanders die helemaal niet hebben gevraagd om dag in en dag uit bestraald te worden door nóg meer masten.

Het trieste daarbij is verder dat zij volop worden gesteund door het ministerie van Economische Zaken dat gewoon doodleuk een overeenkomst sluit waarbij meteen alle burgers in het land monddood worden gemaakt en daarbij overgeleverd worden aan een experiment met onbekende effecten. Zoals gebruikelijk wordt het voorzorgsprincipe met voeten getreden en checkt het RIVM alleen op mogelijke huidopwarmingseffecten van al die masten.

Dit is de Westerse democratische samenleving anno 2020: de macht van een landelijke overheid gebundeld met de hebzucht van grote technologische bedrijven geven de burgers het nakijken. Laten we in ieder geval ons best doen om al die bedrijven die er zo prat op gaan om een landelijk 5G-netwerk aan te bieden te bestoken met mails en weigeren 5G-telefoons aan te schaffen. De enige manier waarop dit soort bedrijven die lak hebben aan wetenschappelijk onderzoek, of het welzijn van de bevolking, kunnen worden gestopt is door negatieve feedback: laat die bedrijven maar eens voelen dat we als Nederlanders niet zo gestoord zijn om ons zomaar als proefkonijnen bloot te stellen aan een uitermate intrusief netwerk waaraan je niet meer kunt ontsnappen.

Voor een overzicht van onderzoek rondom de vele gevaren van zoveel electromagnetische straling in de lucht kun je terecht op o.a. de site van ‘Let’s talk about tech’ (1)

NOTEN
(1) https://letstalkabouttech.nl/2019/12/informatiemap-5g-en-gezondheid-voor-gemeenten/

Hoe zit het nu met die dode Spreeuwen in Den Haag? 5G of niet?

Eind oktober 2018 vielen er uiteindelijk ruim 300 dode spreeuwen te betreuren in het Huijgenspark in Den Haag. Wat is daar gebeurd? De tegenstanders van 5G waren er als de kippen bij om te stellen dat de spreeuwen het slachtoffer waren geworden van een 5G-test die op die dag zou hebben plaatsgevonden.

Huigenspark met dank aan onze vrienden van Google Maps

Ook al vertrouw ik 5G in dit stadium in het geheel niet, wil ik ook niet zomaar klakkeloos geloven dat die spreeuwen door 5G-testen zouden zijn gestorven. Het meest grondige Engelstalige overzicht over deze hele kwestie heb ik gevonden op een overzichtspagina van StopUMTS, afkomstig van Snopes (1).

Zij ontkrachten op krachtige wijze allerlei argumenten die vooral de wereld in zijn geholpen door Erin Elizabeth op 5 november 2018 (2). Zo zou er op die dagen een geheim 5G-experiment geweest zijn. Ook al heb ik niet veel vertrouwen in de autoriteiten wat betreft hun afwegingen tussen economisch gewin en de gezondheid van de burgers, geloof ik het Antennebureau als zij stellen dat er die dagen geen test is geweest in de nabijheid van het Huijgenspark.

Reactie Antennebureau (3)

Er is schijnbaar wel een ééndaagse test geweest van Huawei, maar die heeft in de zomer van dat jaar plaatsgehad, namelijk op 28 juni:

Bron: Snopes.com (1)

Verder is het natuurlijk raar dat ook honden aan het braken zijn geslagen en last kregen met hun ontlasting. Op 6 december 2018 verscheen er een artikel bij nos.nl waarin de resultaten van het onderzoek naar de spreeuwen werd gedeeld (4,5).

Volgens dit bericht is er wel degelijk gif aangetroffen in de spreeuwen na onderzoek door de universiteit van Wageningen. Er wordt vermoed dat de spreeuwen wellicht niet alleen de besjes van de taxusstruik hebben gegeten, maar ook stukjes van de giftige blaadjes en takken hebben meegesnoept omdat ze tussen snoeiafval hun besjes hebben gezocht.

Alleen al het feit dat er daadwerkelijk gif is aangetroffen, in combinatie met de lege magen, lijkt me sterk de 5G-verklaring te ontkrachten.

Wat kunnen we van heel deze kwestie leren?

Ik denk dat we blij mogen zijn dat er zoveel mensen klaarblijkelijk erg argwanend zijn ten opzichte van de introductie van 5G in Nederland. Anderzijds moet dat er ook niet toe leiden dat er ongegrond alles uit de kast wordt gehaald om iets als feit te presenteren, terwijl dat toch echt niet het geval was. Als we als burger ons sterk willen maken voor de gevaren van de 5G-uitrol is het wel wenselijk om ons ook bij de feiten te houden. Het barst van de onderzoeken, ervaringen en verhalen van machtsmisbruik binnen deze 5G-wereld, maar soms zitten de tegenstanders er ook gewoon naast en moet er gewaakt worden voor blind papegaaigedrag.

In het vervolg van mijn onderzoekingen op 5G-vlak zal ik in ieder geval de spreeuwen van Den Haag niet meer inzetten als argument tegen 5G. Er zouden dan toch wel meer verhalen van dode vogels ons bereikt moeten hebben, bijvoorbeeld uit Italië (6)?

Bij de Vroege Vogels heeft Koos Dijksterhuis ook zijn licht laten schijnen over deze kwestie. Hij spreekt in zijn stukje over Feng Shui aanhangers en noemt verder enkele andere voorbeelden van spreeuwensterfte. Hij heeft zelfs een boek geschreven over de ‘Starling’, zoals de vogel in het Engels wordt genoemd (7).

NOTEN
(1) https://www.snopes.com/fact-check/5g-cellular-test-birds/?fbclid=IwAR08unjHI8gR5CAxxthfSc4gQc67T-3WVOEkAaadvF61_JJ_0CgZzcHf6aU
(2) https://www.healthnutnews.com/hundreds-of-birds-dead-during-5g-experiment-in-the-hague-the-netherlands/
(3) http://stralingsleed.nl/blog/spreeuwen-vallen-dood-neer-in-den-haag/
(4) https://nos.nl/artikel/2262257-mysterie-van-vergiftigde-spreeuwen-in-den-haag-lijkt-ontrafeld.html
(5) https://www.facebook.com/vogelopvangdewulp/photos/a.248740155311712/959565544229166/
(6) https://waterputonderzoek.home.blog/2019/01/20/5g-experimenten-in-italie-laquila-eerst-aardbevingen-nu-5g-ter-compensatie/
(7) https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/koos-dijksterhuis-dode-spreeuwen

5G Experimenten in Italië – L’Aquila: eerst aardbevingen, nu 5G ter compensatie

In een leerzaam artikel van 16 januari in de Groene Amsterdammer (1) wordt uitgebreid gesproken over de ontwikkelingen in de 5G-wereld. Uit dat artikeltje pak ik het verhaal op over de Italiaanse stad L’Aquila.

De Italiaanse stad L’Aquila in het midden van Itaië in de gelijknamige provincie (2)

In 2009 is deze stad getroffen door een aanzienlijke aardbeving, welke het leven heeft gekost van 308 mensen. In het artikel van de Groene Amsterdammer, van de hand van Jef Poortmans, wordt gezegd dat de Italiaanse regering deze stad heeft gebombardeerd tot een van de vijf 5G-teststeden.

Schijnbaar is dat toch iets dat speelt bij regeringen: als een stad of gebied het slecht heeft (net een aardbeving), dan verwennen we ze met een 5G-experiment. Iets dergelijks kun je namelijk ook vinden in ons eigen land, en wel bij het grootschalige ‘5- Groningen’-project (3). Ter compensatie van de langzame aardverzakkingen krijgen jullie top of the bill 5G. Op deze site kun je wervende teksten vinden als:

Een uniek experiment in Noord-Groningen

In L’Aquila lijkt men niet zo blij te zijn met dit experiment. In de Groene Amsterdammer staat:

‘In drie dagen hebben ze een antenne van 35 meter hoog neergepoot. Sindsdien is ons dagelijks leven een ramp. Het uitzicht is om zeep, onze huishoudapparaten slaan om de haverklap op tilt en we hebben onafgebroken hoofdpijn als we thuis zijn’, getuigt een van de inwoners van L’Aquila,

De weerstand tegen de 5G-plannen van de Italiaanse regering zijn dan ook groot in deze Italiaanse stad. Het enthousiasme van de grote geldschieters is echter velen malen groter. Zo zien we de ophemeling van het L’Aquilaanse experiment op de site van een IT-bedrijf Brochesia:

Cultural heritage, safety, agriculture, health –  towards the Internet of Things – the official launch of the 5G Trial, aimed at developing the latest generation of services to be implemented by 2020 for the city of L’Aquila and other communities.

The target of the project, presented at the Auditorium of the Parco del Castello, in the presence of Antonello Giacomelli, undersecretary of the Ministry of Economic Development, as promoter of the initiative, is the transformation of the regional capital Aquila into a “5G City“.

Tja, je zou je bijna kunnen afvragen of de titel ‘5G City’ een zegen of een vloek is. De toekomst zal het verder uitwijzen. Wat je in ieder geval nu al kunt vaststellen is dat als je wat rondgooglet je weinig tot niets vindt over de klachten van gewone burgers, maar vooral overspoeld wordt door grote bedrijven en overheidsinstellingen die over elkaar heen rollen om ons maar ervan te overtuigen dat onze vooruitgang afhangt van de uitrol van dit magische 5G-netwerk.

Mocht iemand nog wel persoonlijke 5G-ervaringen uit Italië hebben, laat het weten. De overige Italiaanse steden die zo gelukkig zijn dat ze mee mogen experimenteren zijn: Milaan, Prato, Matera en Bari.

Blijkbaar is er al sinds 2017 een experment gaande in de bovenstaande 5 steden (5)

Zie verder ook nog een recent Italiaans Stralingsnieuwtje: ‘Italiaanse regering moet informatiecampagne starten over de gezondheidsrisico’s mobiele telefoons.’ (6). Met wederom dank aan StopUMTS voor de uiterst handige doorverwijsfunctie (7).

NOTEN
(1) https://www.groene.nl/artikel/bellen-schaadt-cellen
(2) http://www.italiangoodnews.com/wp-content/uploads/2014/01/LAquila-3.jpg
(3) https://www.5groningen.nl
(4) https://www.brochesia.com/road-to-5g-laquila-brochesia-alongside-windtre-and-open-fiber/
(5) http://bandaultralarga.italia.it/en/5g-5-italian-cities/
(6) https://stopumts.nl/doc.php/Juridische%20Informatie/11849/Italiaanse%20regering%20moet
(7) https://www.stopumts.nl/main.php

Bijna 12000 SpaceX Satellieten in de Ruimte – Relatie met 5G

Pas recent ben ik me wat meer aan het verdiepen in de 5G-materie. Ik merk dat er ontzettend veel speelt op dat vlak. Er zijn verschillende groepen mensen actief op dit terrein. Zo heb je overheidsinstellingen, telecomaanbieders, wetenschappers, enthousiaste voorstanders, enthousiaste tegenstanders.

Mijn ervaring uit het verleden leert dat het geld en het kapitaal vooral ligt bij de voorstanders, en dat de tegenstanders vaak heel wat minder geld te besteden hebben. Dit leidt er al snel toe dat de mensen met het meeste geld ook de meeste mogelijkheden hebben om de mensen hun boodschap te verkopen. Zij proberen mensen ervan te overtuigen dat we 5G nodig hebben willen we als mensheid vooruitgang kunnen boeken. Tegenstanders vragen zich af of het wel zo fris is om zo’n enorme hoeveelheid straling op ons allen los te laten.

Lancering Iridium 8 raket door SpaceX (1)

In dit artikeltje snijd ik voorzichtig het onderwerp aan van 5G vanuit de ruimte. Ik had namelijk geen flauw benul dat die dekselse 5G ook al op ons wordt afgevuurd vanuit de ruimte. Gestart vanuit een artikel dat geschreven was op 8 januari 2019 (2) door een duidelijke tegenstander van 5G, kwam ik op een site van ‘The Cellular Phone Task Force‘ (3) die sprak over een plan van SpaceX om maar liefst bijna 12000 (11943 om precies te zijn) satellieten te laten rondcirkelen rondom onze planeet.

Het idee van Elon Musk, de directeur van SpaceX, is om een ruimte-concurrent te maken die snel-internet kan aanbieden, en volgens de schrijver van (3) ‘5G from Space‘ werken deze satellieten ook in hetzelfde spectrum als de 5G.

Is het werkelijk zo dat er zoveel satellieten in banen rond de aarde worden gelanceerd door een commerciële partij als SpaceX? Ik keek op een artikel van C-Net (4) die dat inderdaad bevestigde met daarbij een link naar de FCC (Federal Communications Commission) die daarvoor schijnbaar toestemming mag geven.

Het gaat dus om 4425 kleine satellieten op een hoogte tussen de 1100 en 1325 kilometer, en later om nog eens 7518 satellieten op een veel lagere hoogte, namelijk ‘slechts’ 340 kilometer (4). Samen vormen ze het zogenaamde ‘Star Link’-systeem (5), welke wordt omschreven als een Global ISP, oftewel een globale Internet Service Provider, met satellieten over de hele wereld (6).

Staan die satellieten nu straks werkelijk allemaal de hele dag door hun 5G af te vuren op de aarde? Laten we daar eens nader onderzoek naar doen in een ander artikel. En op welke 5G-frequenties werken ze dan? 700 Mhz, 3,5 Ghz, of misschien wel de 26 GHz? (7).

Ik vind dit idee al heftig genoeg om even te laten indalen. Je kunt als burger immers nog een beetje in opstand komen tegen een 5G-netwerk in je stad, maar bij wie moet je aankloppen als je last hebt van de 5G van enkele van de 12000 ‘Star Link’-satellieten?

NOTEN
(1) https://www.spacex.com/news/2019/01/11/iridium-8-mission
(2) https://www.wakingtimes.com/2019/01/08/20000-satellites-for-5g-to-be-launched-sending-focused-beams-of-intense-microwave-radiation-over-entire-earth/
(3) http://www.cellphonetaskforce.org/5g-from-space/
(4) https://www.cnet.com/news/how-spacex-brings-starlink-broadband-satellite-internet-to-low-earth-orbit/
(5) http://www.cellphonetaskforce.org/planetary-emergency/
(6) https://www.cnet.com/news/fcc-chair-ajit-pai-boosted-spacex-satellite-internet-starlink-musk/
(7) https://www.5groningen.nl/over-5groningen/wat-is-5g

Zweetafvoerbuisje (zweetductus) als antenne voor 5G Straling?

Jaren terug had ik de tijd om actief in de weer te zijn met het wetenschappelijk onderzoek naar stralingseffecten. Hierbij was een nuttige bron de site van ‘Stop UMTS’ (1). Gelukkig mocht ik ontdekken dat de site nog altijd springlevend is. Ik adviseer iedereen die geïnteresseerd is in de vraag of het allemaal wel zo gezond is al die straling om ons heen, regelmatig daar een blik te werpen.

Wat te denken van een onderzoek dat in mei 2018 het levenslicht zag van Noa Betzalel en collega’s (2)? Zij stellen zich in een artikel van ‘Environmental Research’ de vraag of de menselijke huid – en dan vooral de zweetafvoerbuisjes – kan functioneren als een ontvanger, danwel antenne voor 5G-straling.

Er blijken 3 frequenties toegewezen te zijn in Europa, namelijk 700 Mhz, 3,5 Ghz en 26 Ghz (3). Het onderzoek richt zich op de zogenaamde ‘Extreem Hoge Frequenties’ die volgens wikipedia begint bij de 30 GHz (4). Zij concluderen dat de huid veel straling opneemt en dan vooral via deze zweetafvoerbuisjes.


The presence of the sweat duct led to a high specific absorption rate (SAR) of the skin in extremely high frequency band. In this paper, we summarize the physical evidence for this phenomenon and consider its implication for the future exploitation of the electromagnetic spectrum by wireless communication. (2)

Zij waarschuwen in hun artikel dan ook voor het gebruik van 5G-technologie voordat de effecten ervan op de mens goed zijn onderzocht. In hun woorden:


One must consider the implications of human immersion in the electromagnetic noise, caused by devices working at the very same frequencies as those, to which the sweat duct (as a helical antenna) is most attuned. We are raising a warning flag against the unrestricted use of sub-THz technologies for communication, before the possible consequences for public health are explored.

Interessant om nog verder te achterhalen is welke frequentiegebieden nu daadwerkelijk zijn onderzocht in het werk van Betzalel e.a. Helaas kun je niet zomaar allerlei wetenschappelijke artikelen lezen zonder daarvoor je portemonnee te moeten trekken.

NOTEN
(1) https://www.stopumts.nl/main.php
(2) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300331
(3) https://www.5groningen.nl/over-5groningen/wat-is-5g
(4) https://en.wikipedia.org/wiki/Extremely_high_frequency