Het OMT-Kaartenhuis staat op Instorten

Het was een kwestie van tijd, maar nu lijkt het dan toch echt zover gekomen dat de hele fantasiewereld van het OMT niet langer als zodanig ontkend kan worden. Zelfs de meest trouwe volgers van het RIVM-coronaverhaal moeten nu toch achter hun oren gaan krabben. Het ziet er naar uit dat Nederland één van die landen zal worden waarin het coronaverhaal onderhuid wordt gehaald en dit zal zich als een olievlek uitspreiden over de wereld.

Wat zijn de grootste fouten die ‘onze nationale dokter’ Jaap van Dissel heeft gemaakt tijdens die veelbekenen persconferentie op zaterdag 18 december 2021?

Ten eerste heeft hij gezegd dat de omikronvariant een ander jasje heeft dan de delta-variant en dat we met het huidige vaccin daar niet goed tegen beschermd zijn, behalve als we nogmaals precies datzelfde vaccin gaan nemen met zijn miljoenen.

Ten tweede heeft hij gesteld dat het vaccin eigenlijk maar drie maanden werkzaam is, want anders zou je niet mensen oproepen om zich opnieuw met datzelfde vaccin te laten inspuiten als ze drie maanden geleden nog die spuit hadden gehad.

Met andere woorden: de leugens gaan elkaar in de weg zitten en tegenspreken. Terwijl niet eens bekend is of deze nieuwe variant wel zo verschrikkelijk dodelijk is als de huidige maatregelen doen vermoeden, wordt opnieuw de goedgelovige volgzaamheid van het Nederlandse volk op de proef gesteld. Gaan we ons weer allemaal laten inspuiten met een mRNA-vaccin waarvan nu dus duidelijk wordt gezegd dat het eigenlijk maar drie maanden ‘bescherming’ biedt?

De Gezondheidsraad gaat weer helemaal los met haar vaccinatieadviezen

Op 19 juni verscheen het advies van de gezondheidsraad. Op een teletekstpagina las ik de volgende boodschap:

In 2008/2009 heb ik me actief beziggehouden met de campagne rondom de introductie van de zogenaamde ‘meidenprik’. De site is inmiddels verdwenen omdat de server niet langer bestaat. Ik verspreidde – in de termen van het RIVM – indianenverhalen.

Het RIVM vraagt zich af hoe het toch komt dat steeds minder mensen hun kinderen laten vaccineren. Ik kan je vertellen dat dit soort adviezen van de gezondheidsraad zeker niet bevorderlijk zijn voor de vaccinatiegraad. Ik heb momenteel niet veel tijd, maar wil toch enkele bedenkingen uiten ten opzichte van deze adviezen. Ten eerste wil ik mensen in herinnering brengen dat het programma Zembla destijds duidelijk had gemaakt dat er erg veel inmenging was door ‘farmaceutische adviseurs’ in de gezondheidsraad (1). Ik vermoed niet dat er in die tijd veel veranderd is.

Dat is meteen ook het grootste bezwaar tegen de vaccinatie-gekte die het RIVM voorstaat. Het lijkt vooral goed te zijn voor de farmaceutische industrie en de artsen die vaccineren. Ik meen me te herinneren dat destijds voor de prik tegen de Mexicaanse griep (ook zo’n massaal project waarin heel Nederland gek gemaakt werd), iedere arts 8 euro per prik ontving. Dat tikt toch aardig aan, nietwaar?

Wat betreft het baarmoederhalskankervaccin: in die tijd was het al een experiment, maar nu lijkt de gezondheidsraad er nog een schepje bovenop te willen doen. Laten we ook jongens voorzien van een baarmoederhalskankervaccin, en bovendien laten we iedereen tot 26 jaar stimuleren zich te laten inenten met Cervarix. Ook kan de leeftijd nog verder omlaag: van 12 naar 9 jaar. Je weet immers maar nooit wanneer kinderen al met seks aan de gang gaan.

Destijds werd de reden van 12 gekozen omdat kinderen dan over het algemeen nog geen seksuele interactie hebben. Het HPV-virus (eigenlijk HP virus, maar dan herkent niemand het) verspreidt zich namelijk voornamelijk tijdens seksueel contact. In onderzoek dat ik destijds las, was een andere reden ook dat het aanwezig zijn van het HPV-virus een risicofactor was voor het geven van de vaccinatie. In andere woorden: indien meiden al drager zijn van het virus, kan het toevoegen van het vaccin ertoe leiden dat de kans toeneemt om juist wel baarmoederhalskanker te gaan ontwikkelen (met 44,6% zie onderstaand stuk uit document van FDA, Federal Drug Administration)

Document uit 2006 van de FDA waaruit blijkt dat de kans op baarmoederhalskanker juist met 44,6 stijgt indien de persoon die ingeënt wordt al drager is van het HPV-virus.

Het document is niet zomaar meer terug te vinden bij de FDA, maar wel op de site van Judicial Watch (2). Het betreft hier wel een onderzoek naar Gardasil, een soort van Amerikaans zusje van het in Nederland gebruikte Cervarix. Het lijkt me dat de werkingsmechanismen gelijk zijn.

Graag zou ik van het RIVM of de gezondheidsraad willen weten hoe het mogelijk is dat dit gegeven opeens van geen belang meer lijkt te zijn, en dat er zelfs wordt geadviseerd om volwassenen die zeer waarschijnlijk seksueel actief zijn nogmaals in te enten, terwijl ze al een grote kans hebben drager te zijn van varianten van het HPV virus.

Daarnaast blijft het natuurlijk ook nog een feit dat er vele varianten van het virus zijn waartegen niet wordt ‘beschermd’ door het farmaceutische goudmijntje, en dat mensen met een gezond afweersysteem veelal zichzelf kunnen beschermen tegen het eventueel ontaarden in kanker van het virus.

Het advies van de Gezondheidsraad is te vinden op haar site (3)

BRONNEN
(1) https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/vaccin-tegen-baarmoederhalskanker-een-tweede-poging
(2) http://www.judicialwatch.org/documents/2008/JWReportFDAhpvVaccineRecords.pdf
(3) https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2019/06/19/vaccinatie-tegen-hpv?platform=hootsuite