Social Distancing Disorder

In 2020 we are witnessing the rise of a new disorder, which has been coined ‘Social Distancing Disorder‘ (SDD). This disorder is characterized by a number of elements: people are afraid of everyone around them: they express that fear by staying away at least 1,5 meter from the other. They think that by doing that they help old people in nursing homes. They are often convinced that people who enter within this 1,5m zone deserve to be fined by a police officer.

Social Distancing Disorder – Prevalence increasing in 2020

This disorder was created by a massive global mediacampagne which in close alliance with the main stream media managed to create staggering covid19 death-counts. How did they go about such a feat?

Well, the key in their success was the manipulated use of the deaths of the old. That is: old people who were already suffering from one or more serious (often fatal) illnesses like all kinds of cancers, cardiovascular – and respiratory diseases were counted as coronadeaths. Through this method which is almost impossible to verify by the public, the distinction between ‘death by corona’ and ‘death with corona’ got lost.

Through this creative way of counting – which was enthusiastically recorded by the Rockefeller sponsored John Hopkins University – huge numbers of deaths could be attributed to this virus, which normally is not much different than the flu virus. A flu virus in 2016 led to more deaths, but the media and the government agencies did not focus on that then. Just imagine what it would do to a person if you would be bombarded with the number of deaths by the flu everyday for months in a row? That must sound strange even for people with Social Distancing Disorder.

To prevent people from recovering from SDD it is vital that all those who express another opinion are silenced including doctors and scientists. Thanks to the digital era it is very easy to remove youtube-accounts or facebookaccounts without giving another reason than ‘fake news’. In the main stream media there is hardly any room for a dissenting voice. If such an idea would be mentioned it is often mercilessly ridiculed. The media stand to gain by keeping the disorder as active as possible.

There was a period in the Dutch situation were the idea of group-immunity (often referred to as herd-immunity by the MSM) which is normally what happens with a flu in a number of months, was portrayed as the right approach, but combined with the ability of the health professionals to keep up with the number of patients. This approach was rapidly left behind by the introduction of the social distancing rule and a partial lockdown, which makes it hard to develop immunity at all. Silently the people were coerced into fighting the spread of the virus, instead of allowing the virus to spread in a controllable way.

The result of the campaign in the Netherlands was that people voluntarily locked themselves up, and avoided all contacts with family and friends, they allowed their mode of income to be endangered en they accepted that they could hardly go on any holidays, or go to a concert or a bar. The campaign by the government and the media has successfully managed to create Social Distancing Disorder in many people: they think that is a necessary approach to save the elderly. In the Netherlands symbols like a heart or a bear are used to, together with all kinds of commercials, which strengthen the idea that it is good thing to fear other people’s presence. All those who don’t adhere to these rules are regarded as bad persons who play with other people’s lives. They are even prepared to wear face masks even though the government had openly doubted their use from the very beginning.

The people with SDD want to have clean shopping carts before entering the mall, and they prefer one-way-directions in the shops themselves. They also like to be reminded of the normality of their disorder by seeing 1,5meter warnings all around them wherever they go.

‘Passeerplaats’ – Here’s a location in a shop where you are allowed to ‘overtake’.

To cure from Social Distancing Disorder is not easy, because of the perpetual repetitions by the media and the government agencies. They prefer to keep this disorder amongst the people because then they distracted citizens don’t have time to object to the creation of new (spying) laws.

Another mantra that is often repeated concerns the magical light at the end of the tunnel: a cure for the complete world: a miraculous vaccine by Pfizer, Merck or Glaxo Smith Cline. Even with such a vaccine in place, people with Social Distancing Disorder will probably find it hard to kick their deeply ingrained fear by the other: perhaps there is covid-20 already going around? Better be careful an hold on to Social Distancing: just to be sure. And never mind that we all teach our children that it is a good thing to fear other people because if they don’t grandma will die.

Anderhalvemeteritis – Een Bijzondere Maatschappelijke Aandoening

In 2020 zijn we getuige van het ontstaan van een bijzondere aandoening die door menigeen al omschreven wordt als de ‘anderhalvemeteritis’. De aandoening heeft een aantal kenmerken: mensen zijn bang voor iedereen om zich heen en ze uiten die angst door minimaal anderhalve meter bij de ander vandaan te blijven. Zij menen dat zij hierdoor oude mensen in verpleeghuizen helpen. Zij zijn er verder ook van overtuigd dat iedereen die binnen hun anderhalvemeterzone komt ook een gevaar is en het verdient een boete te krijgen van een politieambtenaar.

Anderhalvemeteritis:
je ziet het steeds vaker.

Deze aandoening is ontstaan door een massale wereldwijde mediacampagne die erin geslaagd is om in nauwe samenwerking met diverse overheidsinstanties oude verzwakte mensen te gebruiken door hun dood niet te scharen onder hun reeds (lang) bestaande hoofdziekten (zoals veelal kanker, hartvaatproblematiek, dementie, longziekten), maar te scharen onder een griepvariant die mogelijkerwijs een factor kan zijn geweest in het bespoedigen van hun overlijden. Hierdoor is op slimme wijze ‘overleden met coronavirus’ vervangen door ‘overleden door coronavirus’.

Via deze wereldwijde creatieve tellingswijze konden enorme hoeveelheden sterfgevallen worden toegewezen aan iets wat normaal gesproken niet meer is dan een griep. Een griep die in 2016 overigens tot meer doden leidde, maar daar zijn de media en de overheidsinstanties destijds niet massaal opgedoken. Stel je eens voor iedere dag een update over hoeveel griepdoden er nu wel weer niet bijgekomen zijn. Dat zou zelfs voor mensen met anderhalvemeteritis absurd in de oren klinken.

Om te voorkomen dat mensen genezen van deze anderhalvemeteritis moet er voor gezorgd worden dat alle doktoren, wetenschappers en andersdenkenden de mond wordt gesnoerd. Dankzij de moderne technologie kan dit vrij eenvoudig: youtubekanalen, facebooksaccounts worden naar hartelust verwijderd. In de reguliere media is er niet tot nauwelijks ruimte voor een andere mening, en als er aandacht voor is gebeurt dat door genadeloze spot. De media hebben er meer bij te winnen om deze aandoening zo lang mogelijk vast te houden.

Aanvankelijk werd de indruk gewekt dat groepsimmuniteit de beste oplossing was om deze golf – die voor de overgrote meerderheid van de bevolking niet dodelijk is – maar al snel werd iedere mogelijkheid om groepsimmuniteit te ontwikkelen onmogelijk gemaakt door de invoering van de hier haaks opstaande anderhalvemeterregel en de lockdown. Zo zijn de mensen stilletjes overgestapt van het ‘ontwikkelen van groepsimmuniteit in combinatie met het laten afvlakken van de ‘overlijdenscurve’, naar een strijd tegen de verspreiding van het virus zelf.

Deze hele campagne heeft er toe geleid dat mensen op vrijwillige basis zichzelf opsluiten en contacten met andere vrienden en familie mijden, hun inkomstenbron in gevaar laten komen en accepteren dat ze niet meer op vakantie kunnen, concerten mogen bezoeken of nog in een horecagelegenheid mogen zijn. De overheidscampagne heeft er succesvol toe geleid dat een groot deel van de bevolking ervan overtuigd is dat de anderhalvemeter een noodzakelijke norm is. Hieraan wordt het volk ook vaak herinnerd via vele reclamecampagnes. Vaak wordt hier ook gebruik gemaakt van een hart danwel een beer om de mensen het gevoel te geven dat het zeker goed is wat zij doen, en dat iedereen die zich niet houdt aan deze anderhalvemeter in wezen een slecht persoon is die speelt met mensenlevens. Zij zijn zelfs bereid om mondkapjes te dragen terwijl maandenlang is beweerd dat die nauwelijks zin hebben, en willen alleen nog schoongemaakte boodschappenwagentjes in supermarkten met eenrichtingsverkeer.

Veiligheid boven alles!

Genezing van deze anderhalvemeteritis is niet eenvoudig daar de media en de overheid veel macht hebben en er alles aan doen om deze aandoening onder de bevolking te houden. Het stelt hen immers in staat om ondertussen andere zaken uit te voeren, de aandacht af te leiden en bijvoorbeeld de mensen zelf een oplossing in het vooruitzicht te stellen: een magisch vaccin van Pfizer, Merck of of mischien wel van Glaxo Smith Kline. Dit is zeker gewenst aangezien de bevolking zich de laatste jaren steeds minder liet vaccineren.

Is er nog een andere mogelijkheid om te genezen van deze door-angst-gevoede aandoening? Naar verluid zijn er mensen genezen doordat zij zich verder distantieerde van de massamedia, waardoor zoiets als ‘gezond verstand’ weer terugkeerde. Als uiting voor hun genezing hangen zij soms een handdoek voor hun raam.

5G-critici die als Coronomafkezen worden weggezet

In april 2020 zijn er enkele zendmasten in Nederland in vlammen opgegaan. Hierbij kwamen allerlei geluiden los vanuit de media. Er ontstond al snel een beeld van rare mensen die dachten dat Corona werd veroorzaakt door 5G en daardoor maar zendmasten in de hens gingen steken.

Er circuleren allerlei verhalen op internet. Ikzelf ben meer een aanhanger van het voorzorgprincipe bij twijfel: aangezien er uitermate veel onderzoek is verricht door wetenschappers over de hele wereld, die daarbij waarschuwen voor het zomaar uitrollen van 5G, zou ik dat zeker niet zomaar doen. Als daarbij de overheid en haar instellingen (RIVM, Agentschap Telecom (1)) stelt dat het allemaal veilig is omdat de huid niet wordt opgewarmd, en er verder niets te vrezen valt, dan kan ik me voorstellen dat het wat kwaad bloed zet bij menigeen.

De burger heeft geen enkele mogelijkheid om iets te doen tegen het plaatsen van dit soort zendmasten omdat de gemeenten buiten spel zijn gezet in deze omdat de landelijke overheid met haar commerciële partners als KPN, T-Mobile en Vodafone dat samen hebben afgesproken, waarbij de miljoenen euro’s het lijmmiddel zijn.

Dus, daar zit je dan als burger te kijken naar hoe een 5G-zendmast tegenover je huis wordt geplaatst, wetende dat er veel wetenschappers zijn die allerlei ongunstige effecten op het lichaam hebben aangetoond, en je kunt niets doen. Ik kan me dan voorstellen dat sommige mensen dan uit een soort van frustratie en wanhoop zo’n mast in brand steken. Niet dat ik het goedkeur natuurlijk, maar de onzuiverheid van de situatie kan rare dingen doen met mensen.

Ik weet niet hoe die 5G-mastjes allemaal worden geplaatst. In een plaats als Wuhan zijn er minstens 10.000 geplaatst (2), maar er zullen ook de nodige mastjes vastgemaakt worden aan reeds bestaande opstelplaatsen van GSM, UMTS en 4G-masten. Als je dan die 5G-masten zou willen vernietigen, wordt het al snel lastig, zonder ook de andere masten om zeep te brengen, en dan krijg je van die situaties dat hulpdiensten niet beschikbaar zouden kunnen zijn voor mensen.

Het is al met al een vrij ongelukkige situatie en ik kan me voorstellen dat telecombedrijven als KPN, T-Mobile en Vodafone er ook niet blij mee zijn, en het liefst alle kritiek op 5G willen afschieten en daarbij maar wat graag gebruik maken van het idee dat alle kritiek op 5G afkomstig is van mensen die denken dat het coronovirus gemaakt is door 5G. Het zou erg fijn als de overheid en de media (die er veelal ook belang bij hebben als mensen sneller internet hebben, die ook de nodige reclame-inkomsten hebben door de telecomindustrie, en al hun apparaten) meer serieus het debat aan zouden gaan met de mensen die kritiek hebben op 5G, waarbij aandacht wordt geschonken aan de wetenschappelijke onderzoeken die gewoon kant-en-klaar liggen te wachten om besproken te worden.

Coronavirus en 5G – Voor alle zekerheid even uitzetten, zou ik zeggen

In deze tijd waarin veel mensen overlijden ten gevolge van het coronavirus, is het wijs om alle mogelijke factoren die een rol zouden kunnen spelen bij het verzwakken van het immuunsysteem van mensen uit te schakelen. Op internet is er een beweging die linken legt tussen het covid-19 virus en 5G.

Je kunt daar op verschillende manieren over denken. De meest extreme variant stelt dat 5G is uitgerold en vervolgens is er een virus losgelaten dat vooral in 5G-gebieden veel slachtoffers maakt. Een mildere variant, die mij meer aanspreekt, is dat de extreem gepulste microgolfstraling van 5G zeker niet bevorderlijk is voor het sterken van het immuunsysteem van mensen wiens lichaam gewikkeld is in een strijd met dit virus.

Immuunsysteem wordt er
niet sterker op met 5G (6)

Als je een artikel leest op ‘The Microwave Factor (1) dan ontdek je dat er wel een aantal eigenaardigheden zijn. Zo zouden er in de stad Wuhan maar liefst 10.000 5G-zendmasten zijn geplaatst, zie dit stukje uit een artikel van oktober 2019

At present, Wuhan is seizing major developmental opportunities in 5G commercialization, with the construction of a national first-class 5G network as a guide, with the development of a national first-class 5G industry as the main body….

…Wuhan City has fully implemented the “Wuhan 5G Base Station Planning and Construction Implementation Plan,” with an extraordinary policy effort, to guide and support basic telecommunications companies and China Tower Corporation to accelerate the construction of 5G networks. This year and next, Wuhan will build more than 20,000 5G base stations, form a 5G basic network with leading scale, first-class quality, and strong demonstration to ensure full coverage of the 5G network in the city and be at the leading level among similar cities in the country. (2)

In Italië is het niet veel beter. In de provincie Lombardije is er veel 5G uitgerold, waarbij Milaan de koploper lijkt te zijn in deze nieuwe ‘technologie’. Lees een stukje mee hierover:

We definitely wanted to invest in order to not, for once, not just try the technology in a lab but bring it to life and bring it to the field, to people, realizing basically what we now call the open lab for 5G in the city…. Milan was giving us the opportunity to deliver tests and develop new applications across all sectors. We’re working with 38 partners and we are developing 41 plus use cases, actually we are almost close to 50, investing 90 million Euro to achieve, not only 90% of the services, plus 80% of the population coverage in order to have that theater to work on…. But one thing was in common to all the partners… to understand what 5G would bring, not only to their own business, but to society in general. So we had the hospital, we have hospitals in the partnership… (3)

Voor al degenen die nog denken dat 5G door alle wetenschappers wordt omarmd, is het toch wijs om je te realiseren dat er vele duizenden wetenschappelijke artikelen zijn geschreven die erop wijzen dat de gepulseerde straling (3G, 4G, Wifi e.d.) allerlei ongewenste effecten heeft op de cellen van mensen, dieren en planten. Je kunt een blik werpen op de informatiemap 5G en gezondheid welke aan alle Nederlandse gemeenten is gestuurd voor meer achtergrond (4). Voor nu een citaat van een biochemie professor uit de VS, prof. dr. Martin Pall:

Putting in tens of millions of 5G antennae without a single biological test of safety has got to be about the stupidest idea anyone has had in the history of the world (1)

Ook in Zuid-Korea zijn er al veel steden die voorzien zijn van 5G-masten, maar het coronavirus houdt zeker niet alleen huis in gebieden waar al veel 5G-straling is. In Iran is de 5G-dichtheid nog beperkt (5) en daar zijn ook veel slachtoffers. Ook in Nederland, België en Frankrijk valt het nog mee met deze 5G-concentratie.

CONCLUSIE
Gezien de grote zorgen van een aanzienlijke schare aan wetenschappers rondom de effecten van 5G op ons lichaam en daarmee op ons immuunsysteem, lijkt het me wijs om in gebieden waar mensen al hun krachten nodig hebben, de 5G-masten per onmiddelijk uit te schakelen. Als je een hele bevolking kunt binnenhouden om het virus te bestrijden, dan is het uitschakelen van 5G-netwerken toch een logische stap om het volk niet onnodig bloot te stellen aan mogelijke immuunsysteem-aantastende 5G-stralingsexperimenten.

NOTEN
(1) https://emfrefugee.blogspot.com/2020/02/the-emperors-new-virus-china-5g-and.html
(2) http://www.cac.gov.cn/2019-10/11/c_1572323542730292.htm (dit is een Chinese tekst, je zou hem via google translate kunnen vertalen. Het betreft voetnoet 44 van voetnoot 1).
(3) https://www.telecomtv.com/content/5g/how-vodafone-italy-turned-milan-into-an-extensive-5g-testbed-35721/
(4) https://letstalkabouttech.nl/2019/12/informatiemap-5g-en-gezondheid-voor-gemeenten/
(5) https://www.lifewire.com/5g-availability-world-4156244
(6) De afbeelding is afkomstig van een artikel van the Huffingtonpost uit 2013 (link)