Wereldwijde rechtzaak tegen Pandemie-hoofdrolspelers gestart in Canada

Het is gebeurd, de zaak is net gestart:

De wereldwijde rechtszaak wegens misdaden tegen de menselijkheid die door het Canadese Hooggerechtshof is aangespannen en aanvaard (zie onderstaande link), is begonnen. Een team van meer dan 1.000 advocaten en meer dan 10.000 medische deskundigen onder leiding van de Duitser Reiner Fuellmich, een van de machtigste advocaten van Europa, heeft de grootste rechtszaak in de geschiedenis, “Neurenberg 2” genaamd, aangespannen tegen de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) en de Davos-groep (Wereld Economisch Forum onder leiding van Klaus Schwab, meer dan 80 jaar oud) wegens misdaden tegen de menselijkheid.

Dr. Reiner Fuellmich is een Duits-Amerikaanse advocaat die voor miljoenen dollars rechtszaken heeft gewonnen tegen de Deutsche Bank fraude en de Volkswagen Dieselgate fraude. Hij is een van de oprichters van de Duitse onderzoekscommissie voor de kroon. Fuellmich en zijn team hebben duizenden wetenschappelijke bewijzen verzameld die de totale onbetrouwbaarheid van PCR-tests en de fraude erachter aantonen. Fuellmich sprak over vaccins en verklaarde dat “zij niets te maken hebben met vaccins, maar deel uitmaken van genetische experimenten”. Afgezien van de gebrekkige tests en de vervalste overlijdenscertificaten die door corrupt medisch personeel zijn afgegeven, is het “experimentele” vaccin zelf in strijd met artikel 32 van de Conventie van Genève.

Artikel 32 van het Vierde Verdrag van Genève van 1949 verbiedt “medische of wetenschappelijke verminking of experimenten die niet noodzakelijk zijn voor de medische behandeling van een persoon”. Volgens artikel 147 is het verrichten van biologische experimenten op mensen een ernstige schending van het Verdrag. Het “experimentele” vaccin is in strijd met de 10 Codes van Neurenberg, die voorzien in de doodstraf voor degenen die deze internationale verdragen schenden. Fuellmich voegde eraan toe dat dit alles vanaf het begin was gepland en dat het de bedoeling was dat het in 2050 zou worden uitgevoerd. “Maar toen” werden de touwtjes inhalig en besloten de plannen te vervroegen, eerst naar 2030 en uiteindelijk naar 2020, waarbij zoveel fouten werden gemaakt.

De fabrikanten van vaccins hadden bijvoorbeeld niet voorzien dat er zoveel bijwerkingen en sterfgevallen zouden zijn. “Europa,” gaat Fuellmich verder, “is het belangrijkste slagveld in deze oorlog. Dat komt omdat het volledig failliet is. De pensioenfondsen zijn volledig geplunderd. Daarom willen ze Europa veroveren voordat de mensen het beseffen. Wat is hier eigenlijk aan de hand?

Maar wie zijn die mensen die aan de touwtjes trekken? Volgens Fuellmich gaat het om een groep van zo’n 3.000 superrijken. De Davos-kliek rond Klaus Schwab maakt er ook deel van uit. Wat willen ze?

Totale controle over mensen. Ze kopen dokters, ziekenhuispersoneel en politici om. Mensen die niet meewerken worden bedreigd. Ze gebruiken allerlei psychologische technieken om mensen te manipuleren.

“De mainstream media,” zo vat Fuellmich samen, “vertellen een vals verhaal door te beweren dat de meerderheid van de mensen voor actie en vaccins is. Dat is zeker niet waar.

Bijna iedereen met wie ik in Duitsland praat, weet bijvoorbeeld dat een masker nergens tegen beschermt, omdat bijna iedereen tegenwoordig door de alternatieve media wordt geïnformeerd. De oude media zijn stervende.

Fuellmich’s advies?

“Verspreid de waarheid en de feiten zo veel mogelijk en verspil je energie niet aan mensen die hopeloos gevaccineerd zijn. We kunnen niet iedereen redden. Veel mensen zullen sterven.

Bron:
https://corona-ausschuss.de/