Risico op ernstige Reactie op andere Variant Coronavirus groter indien Gevaccineerd volgens prof.dr. Cahill en anderen

In een video die begin januari 2021 is geplaatst (1) spreekt de Ierse professor Dolores Cahill met A.H. Caude, een geneticus uit Frankrijk. Zij bespreken enkele artikelen die iedereen die het covid-19 vaccin wil nemen toch zou moeten interesseren. Zij beweren namelijk dat de kans op een ernstige lichamelijke reactie GROTER kan worden voor degenen die gevaccineerd zijn, dan voor de mensen die het mRNA-vaccin niet hebben genomen.

Ik raad de lezer aan de video (1) onderin dit artikel te bekijken (zo’n 12 minuten) om dan zelf te bepalen wat je ervan denkt. Vanzelfsprekend niet op YouFarmaTube.

TSENG ET AL.
Cahill haalt een artikel aan uit 2012 van Tseng et al. (2) waarin muizen werden gevaccineerd met verschillende soort vaccins. De vaccins hadden effect in die zin dat de muizen antilichamen opbouwden en beter beschermd waren tegen het desbetreffende coronavirus. ECHTER….zodra deze muizen werden ‘uitgedaagd’ met een andere variant van het coronavirus (volgens Cahill kan dat zelfs met een verkoudheidje gebeuren), ontstond er bij sommige muizen een extreem felle immunopathologie, wat volgens de onderzoekers suggereert dat er een hypergevoeligheid kan ontstaan tegen andere varianten van het coronavirus. Iets waar niet gevaccineerden geen last van hebben. Tseng en collega’s waarschuwden er in 2012 dan ook voor om voorzichtig te zijn met het vaccineren van mensen tegen het coronavirus vanwege dit effect.

Carduzo, T. & Veazey, R. (2020)
Verderop in de video wordt een stukje aangehaald van Carduzo en Veazey uit oktober 2020, waarin zij waarschuwen voor het zogenaamde ADE-effect (Antibody Dependent Enhancement). In een waarschuwend artikel van Wodarg en Yeadon aan de Europese Geneesmiddelen Autoriteit wordt ook stilgestaan bij dit effect (4).

Carduzo & Veazy stellen ook na een literatuuronderzoek dat er een groot risico is op dit ADE-verschijnsel. Zij omschrijven het als volgt:

Results of the study: COVID-19 vaccines designed to elicit neutralising antibodies may sensitise vaccine recipients to more severe disease than if they were not vaccinated. Vaccines for SARS, MERS and RSV have never been approved, and the data generated in the development and testing of these vaccines suggest a serious mechanistic concern: that vaccines designed empirically using the traditional approach (consisting of the unmodified or minimally modified coronavirus viral spike to elicit neutralising antibodies), be they composed of protein, viral vector, DNA or RNA and irrespective of delivery method, may worsen COVID-19 disease via antibody-dependent enhancement (ADE). This risk is sufficiently obscured in clinical trial protocols and consent forms for ongoing COVID-19 vaccine trials that adequate patient comprehension of this risk is unlikely to occur, obviating truly informed consent by subjects in these trials.

(3)

Dr. Cahill verwacht dan ook dat zodra de grote groep aan mensen die zich in alle brave goedgelovigheid laten vaccineren met een vaccin in deze groep met een grote kans op ADE, wel eens zeer heftige immuunreacties kunnen krijgen welke kunnen leiden tot niet alleen schade aan de longen, maar ook aan andere organen, zoals bijvoorbeeld de nieren, met de dood tot gevolg.

Zij pleit er dan ook voor om in maart/april als er nieuwe coronavarianten zich ontwikkelen, veel autopsies te doen, waarbij het feit dat er orgaanschade is bij meerdere organen een bewijs is voor dit verschijnsel. Dit om te voorkomen dat mensen gaan denken dat er opeens veel covid-19 of covid-21 gevallen zijn met ernstigere effecten. Deze effecten zullen dan alleen optreden bij mensen welke gevaccineerd zouden zijn.

In die zin mogen we blij zijn dat het al dan niet gevaccineerd zijn goed wordt geregistreerd, dan kunnen we duidelijk concluderen of dit ADE-verschijnsel inderdaad weer opspeelt zoals eigenlijk in het verleden vaak het geval is geweest in onderzoeken.

NOTEN
(1) https://newtube.app/user/GreatReject/nUiKx2N
(2) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22536382/
(3) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33113270/
(4) https://stoppfizer.org

Coronavirus en 5G – Voor alle zekerheid even uitzetten, zou ik zeggen

In deze tijd waarin veel mensen overlijden ten gevolge van het coronavirus, is het wijs om alle mogelijke factoren die een rol zouden kunnen spelen bij het verzwakken van het immuunsysteem van mensen uit te schakelen. Op internet is er een beweging die linken legt tussen het covid-19 virus en 5G.

Je kunt daar op verschillende manieren over denken. De meest extreme variant stelt dat 5G is uitgerold en vervolgens is er een virus losgelaten dat vooral in 5G-gebieden veel slachtoffers maakt. Een mildere variant, die mij meer aanspreekt, is dat de extreem gepulste microgolfstraling van 5G zeker niet bevorderlijk is voor het sterken van het immuunsysteem van mensen wiens lichaam gewikkeld is in een strijd met dit virus.

Immuunsysteem wordt er
niet sterker op met 5G (6)

Als je een artikel leest op ‘The Microwave Factor (1) dan ontdek je dat er wel een aantal eigenaardigheden zijn. Zo zouden er in de stad Wuhan maar liefst 10.000 5G-zendmasten zijn geplaatst, zie dit stukje uit een artikel van oktober 2019

At present, Wuhan is seizing major developmental opportunities in 5G commercialization, with the construction of a national first-class 5G network as a guide, with the development of a national first-class 5G industry as the main body….

…Wuhan City has fully implemented the “Wuhan 5G Base Station Planning and Construction Implementation Plan,” with an extraordinary policy effort, to guide and support basic telecommunications companies and China Tower Corporation to accelerate the construction of 5G networks. This year and next, Wuhan will build more than 20,000 5G base stations, form a 5G basic network with leading scale, first-class quality, and strong demonstration to ensure full coverage of the 5G network in the city and be at the leading level among similar cities in the country. (2)

In Italië is het niet veel beter. In de provincie Lombardije is er veel 5G uitgerold, waarbij Milaan de koploper lijkt te zijn in deze nieuwe ‘technologie’. Lees een stukje mee hierover:

We definitely wanted to invest in order to not, for once, not just try the technology in a lab but bring it to life and bring it to the field, to people, realizing basically what we now call the open lab for 5G in the city…. Milan was giving us the opportunity to deliver tests and develop new applications across all sectors. We’re working with 38 partners and we are developing 41 plus use cases, actually we are almost close to 50, investing 90 million Euro to achieve, not only 90% of the services, plus 80% of the population coverage in order to have that theater to work on…. But one thing was in common to all the partners… to understand what 5G would bring, not only to their own business, but to society in general. So we had the hospital, we have hospitals in the partnership… (3)

Voor al degenen die nog denken dat 5G door alle wetenschappers wordt omarmd, is het toch wijs om je te realiseren dat er vele duizenden wetenschappelijke artikelen zijn geschreven die erop wijzen dat de gepulseerde straling (3G, 4G, Wifi e.d.) allerlei ongewenste effecten heeft op de cellen van mensen, dieren en planten. Je kunt een blik werpen op de informatiemap 5G en gezondheid welke aan alle Nederlandse gemeenten is gestuurd voor meer achtergrond (4). Voor nu een citaat van een biochemie professor uit de VS, prof. dr. Martin Pall:

Putting in tens of millions of 5G antennae without a single biological test of safety has got to be about the stupidest idea anyone has had in the history of the world (1)

Ook in Zuid-Korea zijn er al veel steden die voorzien zijn van 5G-masten, maar het coronavirus houdt zeker niet alleen huis in gebieden waar al veel 5G-straling is. In Iran is de 5G-dichtheid nog beperkt (5) en daar zijn ook veel slachtoffers. Ook in Nederland, België en Frankrijk valt het nog mee met deze 5G-concentratie.

CONCLUSIE
Gezien de grote zorgen van een aanzienlijke schare aan wetenschappers rondom de effecten van 5G op ons lichaam en daarmee op ons immuunsysteem, lijkt het me wijs om in gebieden waar mensen al hun krachten nodig hebben, de 5G-masten per onmiddelijk uit te schakelen. Als je een hele bevolking kunt binnenhouden om het virus te bestrijden, dan is het uitschakelen van 5G-netwerken toch een logische stap om het volk niet onnodig bloot te stellen aan mogelijke immuunsysteem-aantastende 5G-stralingsexperimenten.

NOTEN
(1) https://emfrefugee.blogspot.com/2020/02/the-emperors-new-virus-china-5g-and.html
(2) http://www.cac.gov.cn/2019-10/11/c_1572323542730292.htm (dit is een Chinese tekst, je zou hem via google translate kunnen vertalen. Het betreft voetnoet 44 van voetnoot 1).
(3) https://www.telecomtv.com/content/5g/how-vodafone-italy-turned-milan-into-an-extensive-5g-testbed-35721/
(4) https://letstalkabouttech.nl/2019/12/informatiemap-5g-en-gezondheid-voor-gemeenten/
(5) https://www.lifewire.com/5g-availability-world-4156244
(6) De afbeelding is afkomstig van een artikel van the Huffingtonpost uit 2013 (link)

5G Experimenten in Italië – L’Aquila: eerst aardbevingen, nu 5G ter compensatie

In een leerzaam artikel van 16 januari in de Groene Amsterdammer (1) wordt uitgebreid gesproken over de ontwikkelingen in de 5G-wereld. Uit dat artikeltje pak ik het verhaal op over de Italiaanse stad L’Aquila.

De Italiaanse stad L’Aquila in het midden van Itaië in de gelijknamige provincie (2)

In 2009 is deze stad getroffen door een aanzienlijke aardbeving, welke het leven heeft gekost van 308 mensen. In het artikel van de Groene Amsterdammer, van de hand van Jef Poortmans, wordt gezegd dat de Italiaanse regering deze stad heeft gebombardeerd tot een van de vijf 5G-teststeden.

Schijnbaar is dat toch iets dat speelt bij regeringen: als een stad of gebied het slecht heeft (net een aardbeving), dan verwennen we ze met een 5G-experiment. Iets dergelijks kun je namelijk ook vinden in ons eigen land, en wel bij het grootschalige ‘5- Groningen’-project (3). Ter compensatie van de langzame aardverzakkingen krijgen jullie top of the bill 5G. Op deze site kun je wervende teksten vinden als:

Een uniek experiment in Noord-Groningen

In L’Aquila lijkt men niet zo blij te zijn met dit experiment. In de Groene Amsterdammer staat:

‘In drie dagen hebben ze een antenne van 35 meter hoog neergepoot. Sindsdien is ons dagelijks leven een ramp. Het uitzicht is om zeep, onze huishoudapparaten slaan om de haverklap op tilt en we hebben onafgebroken hoofdpijn als we thuis zijn’, getuigt een van de inwoners van L’Aquila,

De weerstand tegen de 5G-plannen van de Italiaanse regering zijn dan ook groot in deze Italiaanse stad. Het enthousiasme van de grote geldschieters is echter velen malen groter. Zo zien we de ophemeling van het L’Aquilaanse experiment op de site van een IT-bedrijf Brochesia:

Cultural heritage, safety, agriculture, health –  towards the Internet of Things – the official launch of the 5G Trial, aimed at developing the latest generation of services to be implemented by 2020 for the city of L’Aquila and other communities.

The target of the project, presented at the Auditorium of the Parco del Castello, in the presence of Antonello Giacomelli, undersecretary of the Ministry of Economic Development, as promoter of the initiative, is the transformation of the regional capital Aquila into a “5G City“.

Tja, je zou je bijna kunnen afvragen of de titel ‘5G City’ een zegen of een vloek is. De toekomst zal het verder uitwijzen. Wat je in ieder geval nu al kunt vaststellen is dat als je wat rondgooglet je weinig tot niets vindt over de klachten van gewone burgers, maar vooral overspoeld wordt door grote bedrijven en overheidsinstellingen die over elkaar heen rollen om ons maar ervan te overtuigen dat onze vooruitgang afhangt van de uitrol van dit magische 5G-netwerk.

Mocht iemand nog wel persoonlijke 5G-ervaringen uit Italië hebben, laat het weten. De overige Italiaanse steden die zo gelukkig zijn dat ze mee mogen experimenteren zijn: Milaan, Prato, Matera en Bari.

Blijkbaar is er al sinds 2017 een experment gaande in de bovenstaande 5 steden (5)

Zie verder ook nog een recent Italiaans Stralingsnieuwtje: ‘Italiaanse regering moet informatiecampagne starten over de gezondheidsrisico’s mobiele telefoons.’ (6). Met wederom dank aan StopUMTS voor de uiterst handige doorverwijsfunctie (7).

NOTEN
(1) https://www.groene.nl/artikel/bellen-schaadt-cellen
(2) http://www.italiangoodnews.com/wp-content/uploads/2014/01/LAquila-3.jpg
(3) https://www.5groningen.nl
(4) https://www.brochesia.com/road-to-5g-laquila-brochesia-alongside-windtre-and-open-fiber/
(5) http://bandaultralarga.italia.it/en/5g-5-italian-cities/
(6) https://stopumts.nl/doc.php/Juridische%20Informatie/11849/Italiaanse%20regering%20moet
(7) https://www.stopumts.nl/main.php