Over de Rommeligheid van Krantenberichten

Via via kwam ik in contact met een uitermate pakkend boek van de journalist Nick Davies met de veelzeggende titel ‘Flat Earth News’. Ik heb zojuist het eerste deel van het boek gelezen en wil toch even aandacht vragen voor een heerlijk citaat dat treffend weergeeft hoe in feite de werkelijkheid is van de journalist voor een dagblad. Ook al werd het volgende gesproken ten tijden van de uitreiking van de Pullitzer prijs winnaar in 1979, heeft het weinig aan actualiteit verloren. Wellicht is door internet er alleen maar meer zorgvuldigheid verloren gegaan.

Smul mee met dit pakketje afkomstig van pagina’s 44 en 45:

The great American political reporter, David Broder, captured this basic level of error in a speech which he made honouring Pullitzer Prize-winners in 1979: “I would like to see us say – over and over until the point has been made – that the newspaper that drops on your doorstep is a partial, hasty, incomplete, inevitably somewhat flawed and inaccurate rendering of some of the things we have heard about in the past twenty-four hours – distorted, despite our best efforts to eliminate gross bias – by the very process of compression that makes it possible for you to lift it from your doorstep and read it in about an hour.

If we labelled the product accurately, the we could immediately add “But it’s the best we could do under the circumstances, and we will be back tomorrow, with a corrected and updated version

In zijn boek lijkt hij de richting op te sturen van een journalistiek die zich vooral kenmerkt door een grote mate van beïnvloedbaarheid en onwetendheid, waarbij de kleinste twijfelachtige gedachten kunnen uitgroeien tot immense proporties die, indien maar vaak genoeg herhaald, haast een realistische werkelijkheid kunnen worden die hele volkstammen dan ook accepteren als fundamenten waarop allerlei beleid wordt gebaseerd. Uitermate verontrustend, aangezien een twijfelachtige mogelijkheid, natuurlijk gewoon een twijfelachtige mogelijkheid blijft.