Hoe zit het nu met die dode Spreeuwen in Den Haag? 5G of niet?

Eind oktober 2018 vielen er uiteindelijk ruim 300 dode spreeuwen te betreuren in het Huijgenspark in Den Haag. Wat is daar gebeurd? De tegenstanders van 5G waren er als de kippen bij om te stellen dat de spreeuwen het slachtoffer waren geworden van een 5G-test die op die dag zou hebben plaatsgevonden.

Huigenspark met dank aan onze vrienden van Google Maps

Ook al vertrouw ik 5G in dit stadium in het geheel niet, wil ik ook niet zomaar klakkeloos geloven dat die spreeuwen door 5G-testen zouden zijn gestorven. Het meest grondige Engelstalige overzicht over deze hele kwestie heb ik gevonden op een overzichtspagina van StopUMTS, afkomstig van Snopes (1).

Zij ontkrachten op krachtige wijze allerlei argumenten die vooral de wereld in zijn geholpen door Erin Elizabeth op 5 november 2018 (2). Zo zou er op die dagen een geheim 5G-experiment geweest zijn. Ook al heb ik niet veel vertrouwen in de autoriteiten wat betreft hun afwegingen tussen economisch gewin en de gezondheid van de burgers, geloof ik het Antennebureau als zij stellen dat er die dagen geen test is geweest in de nabijheid van het Huijgenspark.

Reactie Antennebureau (3)

Er is schijnbaar wel een ééndaagse test geweest van Huawei, maar die heeft in de zomer van dat jaar plaatsgehad, namelijk op 28 juni:

Bron: Snopes.com (1)

Verder is het natuurlijk raar dat ook honden aan het braken zijn geslagen en last kregen met hun ontlasting. Op 6 december 2018 verscheen er een artikel bij nos.nl waarin de resultaten van het onderzoek naar de spreeuwen werd gedeeld (4,5).

Volgens dit bericht is er wel degelijk gif aangetroffen in de spreeuwen na onderzoek door de universiteit van Wageningen. Er wordt vermoed dat de spreeuwen wellicht niet alleen de besjes van de taxusstruik hebben gegeten, maar ook stukjes van de giftige blaadjes en takken hebben meegesnoept omdat ze tussen snoeiafval hun besjes hebben gezocht.

Alleen al het feit dat er daadwerkelijk gif is aangetroffen, in combinatie met de lege magen, lijkt me sterk de 5G-verklaring te ontkrachten.

Wat kunnen we van heel deze kwestie leren?

Ik denk dat we blij mogen zijn dat er zoveel mensen klaarblijkelijk erg argwanend zijn ten opzichte van de introductie van 5G in Nederland. Anderzijds moet dat er ook niet toe leiden dat er ongegrond alles uit de kast wordt gehaald om iets als feit te presenteren, terwijl dat toch echt niet het geval was. Als we als burger ons sterk willen maken voor de gevaren van de 5G-uitrol is het wel wenselijk om ons ook bij de feiten te houden. Het barst van de onderzoeken, ervaringen en verhalen van machtsmisbruik binnen deze 5G-wereld, maar soms zitten de tegenstanders er ook gewoon naast en moet er gewaakt worden voor blind papegaaigedrag.

In het vervolg van mijn onderzoekingen op 5G-vlak zal ik in ieder geval de spreeuwen van Den Haag niet meer inzetten als argument tegen 5G. Er zouden dan toch wel meer verhalen van dode vogels ons bereikt moeten hebben, bijvoorbeeld uit Italië (6)?

Bij de Vroege Vogels heeft Koos Dijksterhuis ook zijn licht laten schijnen over deze kwestie. Hij spreekt in zijn stukje over Feng Shui aanhangers en noemt verder enkele andere voorbeelden van spreeuwensterfte. Hij heeft zelfs een boek geschreven over de ‘Starling’, zoals de vogel in het Engels wordt genoemd (7).

NOTEN
(1) https://www.snopes.com/fact-check/5g-cellular-test-birds/?fbclid=IwAR08unjHI8gR5CAxxthfSc4gQc67T-3WVOEkAaadvF61_JJ_0CgZzcHf6aU
(2) https://www.healthnutnews.com/hundreds-of-birds-dead-during-5g-experiment-in-the-hague-the-netherlands/
(3) http://stralingsleed.nl/blog/spreeuwen-vallen-dood-neer-in-den-haag/
(4) https://nos.nl/artikel/2262257-mysterie-van-vergiftigde-spreeuwen-in-den-haag-lijkt-ontrafeld.html
(5) https://www.facebook.com/vogelopvangdewulp/photos/a.248740155311712/959565544229166/
(6) https://waterputonderzoek.home.blog/2019/01/20/5g-experimenten-in-italie-laquila-eerst-aardbevingen-nu-5g-ter-compensatie/
(7) https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/koos-dijksterhuis-dode-spreeuwen

5G Experimenten in Italië – L’Aquila: eerst aardbevingen, nu 5G ter compensatie

In een leerzaam artikel van 16 januari in de Groene Amsterdammer (1) wordt uitgebreid gesproken over de ontwikkelingen in de 5G-wereld. Uit dat artikeltje pak ik het verhaal op over de Italiaanse stad L’Aquila.

De Italiaanse stad L’Aquila in het midden van Itaië in de gelijknamige provincie (2)

In 2009 is deze stad getroffen door een aanzienlijke aardbeving, welke het leven heeft gekost van 308 mensen. In het artikel van de Groene Amsterdammer, van de hand van Jef Poortmans, wordt gezegd dat de Italiaanse regering deze stad heeft gebombardeerd tot een van de vijf 5G-teststeden.

Schijnbaar is dat toch iets dat speelt bij regeringen: als een stad of gebied het slecht heeft (net een aardbeving), dan verwennen we ze met een 5G-experiment. Iets dergelijks kun je namelijk ook vinden in ons eigen land, en wel bij het grootschalige ‘5- Groningen’-project (3). Ter compensatie van de langzame aardverzakkingen krijgen jullie top of the bill 5G. Op deze site kun je wervende teksten vinden als:

Een uniek experiment in Noord-Groningen

In L’Aquila lijkt men niet zo blij te zijn met dit experiment. In de Groene Amsterdammer staat:

‘In drie dagen hebben ze een antenne van 35 meter hoog neergepoot. Sindsdien is ons dagelijks leven een ramp. Het uitzicht is om zeep, onze huishoudapparaten slaan om de haverklap op tilt en we hebben onafgebroken hoofdpijn als we thuis zijn’, getuigt een van de inwoners van L’Aquila,

De weerstand tegen de 5G-plannen van de Italiaanse regering zijn dan ook groot in deze Italiaanse stad. Het enthousiasme van de grote geldschieters is echter velen malen groter. Zo zien we de ophemeling van het L’Aquilaanse experiment op de site van een IT-bedrijf Brochesia:

Cultural heritage, safety, agriculture, health –  towards the Internet of Things – the official launch of the 5G Trial, aimed at developing the latest generation of services to be implemented by 2020 for the city of L’Aquila and other communities.

The target of the project, presented at the Auditorium of the Parco del Castello, in the presence of Antonello Giacomelli, undersecretary of the Ministry of Economic Development, as promoter of the initiative, is the transformation of the regional capital Aquila into a “5G City“.

Tja, je zou je bijna kunnen afvragen of de titel ‘5G City’ een zegen of een vloek is. De toekomst zal het verder uitwijzen. Wat je in ieder geval nu al kunt vaststellen is dat als je wat rondgooglet je weinig tot niets vindt over de klachten van gewone burgers, maar vooral overspoeld wordt door grote bedrijven en overheidsinstellingen die over elkaar heen rollen om ons maar ervan te overtuigen dat onze vooruitgang afhangt van de uitrol van dit magische 5G-netwerk.

Mocht iemand nog wel persoonlijke 5G-ervaringen uit Italië hebben, laat het weten. De overige Italiaanse steden die zo gelukkig zijn dat ze mee mogen experimenteren zijn: Milaan, Prato, Matera en Bari.

Blijkbaar is er al sinds 2017 een experment gaande in de bovenstaande 5 steden (5)

Zie verder ook nog een recent Italiaans Stralingsnieuwtje: ‘Italiaanse regering moet informatiecampagne starten over de gezondheidsrisico’s mobiele telefoons.’ (6). Met wederom dank aan StopUMTS voor de uiterst handige doorverwijsfunctie (7).

NOTEN
(1) https://www.groene.nl/artikel/bellen-schaadt-cellen
(2) http://www.italiangoodnews.com/wp-content/uploads/2014/01/LAquila-3.jpg
(3) https://www.5groningen.nl
(4) https://www.brochesia.com/road-to-5g-laquila-brochesia-alongside-windtre-and-open-fiber/
(5) http://bandaultralarga.italia.it/en/5g-5-italian-cities/
(6) https://stopumts.nl/doc.php/Juridische%20Informatie/11849/Italiaanse%20regering%20moet
(7) https://www.stopumts.nl/main.php

Bijna 12000 SpaceX Satellieten in de Ruimte – Relatie met 5G

Pas recent ben ik me wat meer aan het verdiepen in de 5G-materie. Ik merk dat er ontzettend veel speelt op dat vlak. Er zijn verschillende groepen mensen actief op dit terrein. Zo heb je overheidsinstellingen, telecomaanbieders, wetenschappers, enthousiaste voorstanders, enthousiaste tegenstanders.

Mijn ervaring uit het verleden leert dat het geld en het kapitaal vooral ligt bij de voorstanders, en dat de tegenstanders vaak heel wat minder geld te besteden hebben. Dit leidt er al snel toe dat de mensen met het meeste geld ook de meeste mogelijkheden hebben om de mensen hun boodschap te verkopen. Zij proberen mensen ervan te overtuigen dat we 5G nodig hebben willen we als mensheid vooruitgang kunnen boeken. Tegenstanders vragen zich af of het wel zo fris is om zo’n enorme hoeveelheid straling op ons allen los te laten.

Lancering Iridium 8 raket door SpaceX (1)

In dit artikeltje snijd ik voorzichtig het onderwerp aan van 5G vanuit de ruimte. Ik had namelijk geen flauw benul dat die dekselse 5G ook al op ons wordt afgevuurd vanuit de ruimte. Gestart vanuit een artikel dat geschreven was op 8 januari 2019 (2) door een duidelijke tegenstander van 5G, kwam ik op een site van ‘The Cellular Phone Task Force‘ (3) die sprak over een plan van SpaceX om maar liefst bijna 12000 (11943 om precies te zijn) satellieten te laten rondcirkelen rondom onze planeet.

Het idee van Elon Musk, de directeur van SpaceX, is om een ruimte-concurrent te maken die snel-internet kan aanbieden, en volgens de schrijver van (3) ‘5G from Space‘ werken deze satellieten ook in hetzelfde spectrum als de 5G.

Is het werkelijk zo dat er zoveel satellieten in banen rond de aarde worden gelanceerd door een commerciële partij als SpaceX? Ik keek op een artikel van C-Net (4) die dat inderdaad bevestigde met daarbij een link naar de FCC (Federal Communications Commission) die daarvoor schijnbaar toestemming mag geven.

Het gaat dus om 4425 kleine satellieten op een hoogte tussen de 1100 en 1325 kilometer, en later om nog eens 7518 satellieten op een veel lagere hoogte, namelijk ‘slechts’ 340 kilometer (4). Samen vormen ze het zogenaamde ‘Star Link’-systeem (5), welke wordt omschreven als een Global ISP, oftewel een globale Internet Service Provider, met satellieten over de hele wereld (6).

Staan die satellieten nu straks werkelijk allemaal de hele dag door hun 5G af te vuren op de aarde? Laten we daar eens nader onderzoek naar doen in een ander artikel. En op welke 5G-frequenties werken ze dan? 700 Mhz, 3,5 Ghz, of misschien wel de 26 GHz? (7).

Ik vind dit idee al heftig genoeg om even te laten indalen. Je kunt als burger immers nog een beetje in opstand komen tegen een 5G-netwerk in je stad, maar bij wie moet je aankloppen als je last hebt van de 5G van enkele van de 12000 ‘Star Link’-satellieten?

NOTEN
(1) https://www.spacex.com/news/2019/01/11/iridium-8-mission
(2) https://www.wakingtimes.com/2019/01/08/20000-satellites-for-5g-to-be-launched-sending-focused-beams-of-intense-microwave-radiation-over-entire-earth/
(3) http://www.cellphonetaskforce.org/5g-from-space/
(4) https://www.cnet.com/news/how-spacex-brings-starlink-broadband-satellite-internet-to-low-earth-orbit/
(5) http://www.cellphonetaskforce.org/planetary-emergency/
(6) https://www.cnet.com/news/fcc-chair-ajit-pai-boosted-spacex-satellite-internet-starlink-musk/
(7) https://www.5groningen.nl/over-5groningen/wat-is-5g

Zweetafvoerbuisje (zweetductus) als antenne voor 5G Straling?

Jaren terug had ik de tijd om actief in de weer te zijn met het wetenschappelijk onderzoek naar stralingseffecten. Hierbij was een nuttige bron de site van ‘Stop UMTS’ (1). Gelukkig mocht ik ontdekken dat de site nog altijd springlevend is. Ik adviseer iedereen die geïnteresseerd is in de vraag of het allemaal wel zo gezond is al die straling om ons heen, regelmatig daar een blik te werpen.

Wat te denken van een onderzoek dat in mei 2018 het levenslicht zag van Noa Betzalel en collega’s (2)? Zij stellen zich in een artikel van ‘Environmental Research’ de vraag of de menselijke huid – en dan vooral de zweetafvoerbuisjes – kan functioneren als een ontvanger, danwel antenne voor 5G-straling.

Er blijken 3 frequenties toegewezen te zijn in Europa, namelijk 700 Mhz, 3,5 Ghz en 26 Ghz (3). Het onderzoek richt zich op de zogenaamde ‘Extreem Hoge Frequenties’ die volgens wikipedia begint bij de 30 GHz (4). Zij concluderen dat de huid veel straling opneemt en dan vooral via deze zweetafvoerbuisjes.


The presence of the sweat duct led to a high specific absorption rate (SAR) of the skin in extremely high frequency band. In this paper, we summarize the physical evidence for this phenomenon and consider its implication for the future exploitation of the electromagnetic spectrum by wireless communication. (2)

Zij waarschuwen in hun artikel dan ook voor het gebruik van 5G-technologie voordat de effecten ervan op de mens goed zijn onderzocht. In hun woorden:


One must consider the implications of human immersion in the electromagnetic noise, caused by devices working at the very same frequencies as those, to which the sweat duct (as a helical antenna) is most attuned. We are raising a warning flag against the unrestricted use of sub-THz technologies for communication, before the possible consequences for public health are explored.

Interessant om nog verder te achterhalen is welke frequentiegebieden nu daadwerkelijk zijn onderzocht in het werk van Betzalel e.a. Helaas kun je niet zomaar allerlei wetenschappelijke artikelen lezen zonder daarvoor je portemonnee te moeten trekken.

NOTEN
(1) https://www.stopumts.nl/main.php
(2) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300331
(3) https://www.5groningen.nl/over-5groningen/wat-is-5g
(4) https://en.wikipedia.org/wiki/Extremely_high_frequency

Hoe een Engels Propaganda-instituut voorkwam dat een Spaanse Socialist hoofd werd van Spaanse veiligheidsdienst

Al eerder schreef ik over het Integrity Initiative, een eufemistische term voor een propaganda-instituut dat als doel heeft het Westerse verhaal te promoten en alles wat Russisch is te demoniseren (1).

De werkwijze van dit instituut is door gehackt materiaal (2) op straat gekomen. Ik wilde je toch niet een knap staaltje werk laten zien dat deze club heeft uitgevoerd in juni 2018. Stel je de volgende situatie voor: een socialistische Spanjaard, genaamd Pedro Baños, dreigt voorzitter te worden van de Spaanse geheime dienst (3).

Pedro Baños – recentelijk nog een boek geschreven

Alles wat socialistisch is, is al snel een gevaar voor de anti-Rusland-lobby. Gelukkig was daar het Integrity Initiative met al haar anti-russische clusters, verspreid over de hele wereld. Deze clusters en hun deelnemers zijn allemaal te bekijken door de hacks (1). Ook in Nederland hebben we enkele propaganda-medewerkers.

In het Spaanse cluster is een andere Pedro, dit keer als achternaam, Nicholas Pedro, de leider (4).

Nicholas de Pedro

In de hacks kun je terugvinden dat deze meneer vanaf 1 juli 2018 £4167,- per maand ontvangt van het Institute for Statecraft, welke nauw verbonden is met het Integrity Initiave. Deze meneer is vervolgens flink aan de gang gegaan: om 14.00u op diezelfde dag heeft hij een dossier samengesteld en die vervolgens onmiddelijk verspreid naar de media. De andere leden pakken ook meteen het twitterzwaard op om Pedro Baños in een slecht daglicht te plaatsen.

Om 15.45 informeert Nicholas de Pedro het Engelse Cluster om zo internationaal steun te krijgen voor deze strijd tegen de socialist Baños. Zij aarzelen natuurlijk geen moment en er ontstaat een grote steuncampagne op twitter. Het Integrity Initiative team start een whatsapp-groep om de internationale reacties in goede banen te leiden, en zoveel mogelijk mensen aan het retweeten te krijgen. Hieronder ook vele opiniemakers in de verschillende landen.

Er zijn ook artikelen gestuurd naar El Mundo en El Pais. Ook ambassadeurs in Frankrijk en Engeland werden op de hoogte gesteld.

Deze razendsnelle coördinatie van de verschillende clusters was succesvol, want om 19.45 kon worden geconcludeerd dat de spaanse premier ten strengste werd afgeraden om de heer Baños aan te stellen, wat vervolgens ook is gebeurd.

Je zou voor de grap eens moeten kijken naar het twitteraccout van de beide heren: de ene duidelijk een gepassioneerde socialist en de ander een duidelijke anti-Ruslandpropagandist.

NOTEN
(1) https://waterputonderzoek.home.blog/2018/12/20/eerste-blogbericht/
(2) https://sputniknews.com/analysis/201812131070655802-integrity-initiative-intelligence-disinformation/
(3) https://twitter.com/geoestratego
(4) https://twitter.com/nicolasdepedro